gróf Tisza István (1861–1918)

Életrajz

Magyarország miniszterelnöke 1903–1905, majd 1913–1917 között

Tehetsége, szellemi és politikai teljesítménye révén képes volt kilépni nagy jelentőségű édesapja, Tisza Kálmán árnyékából. Korának legszínvonalasabb egyetemein, Berlinben, Heidelbergben és Budapesten tanult. Miután családja ellenállása csillapodott, szerelmi házasságot kötött elsőfokú unokatestvérével, Tisza Ilonával.

Mélyen vallásos volt, a fényűző életmódot nem kedvelte. A református egyház életében is szerepet vállalt. Kortársai makacsnak, céltudatosnak és elszántnak látták. Elveiből nem volt hajlandó engedni, ezért ellenfelei egész politikai pályáján heves gyűlölettel viseltettek iránta. Ez vezetett többek között a legnagyobb politikai ellenfelével, Károlyi Mihállyal vívott párbajához is. A párbaj kiváltó oka az volt, hogy politikai ellentéteik miatt Károlyi nem fogadta Tisza köszönését.

Már 25 éves korától részt vett a politikában, kétszer is Magyarország miniszterelnöke lett. Meggyőződése volt, hogy a magyarság csak a Habsburg Birodalom részeként tud megmaradni, és hivatásának megfelelni. Felismerte, hogy a Monarchia hamarosan háborús konfliktusba keveredik, ezért sürgette az erre való felkészülést.

Tisza, kezdeti aggályai ellenére, 1914-ben beleegyezett a hadüzenetbe. Élete összefonódott a Monarchia sorsával. Az egyébként vértelen „őszirózsás forradalom” egyetlen áldozatává vált, amikor 1918-ban felesége szeme láttára merénylet áldozata lett.

 

„A katasztrófát csak Isten kegyelme tartja távol tőlünk.”
Képviselőházi beszéd 1910-ben

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. IV. kötet, MTA, Budapest, 1937. 109. o.

„Egy nemzet azon egyének összessége, akik arra vágynak, és abban találják fel boldogságukat, hogyha együtt független és hatalmas államot alkotnak.”
Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca. Kairosz, Budapest, 2000. 111. o.

 

(Az idézetek a III. teremben olvashatók)

 

 

Megosztás

További életrajzok

Ferenc Ferdinánd (1863–1914)

1889-től az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse

Ferenc József (1830–1916)

1848-tól osztrák császár, 1867-től magyar király

Georges Clemenceau (1841–1929)

1906–1909 és 1917–1920 között Franciaország miniszterelnöke

I. Ferdinánd (1865–1927)

1914-től Románia királya

I. Péter (1844–1921)

(1844–1921), 1903-tól szerb király, 1918-tól szerb–horvát–szlovén király

II. Miklós (1868–1918)

orosz cár 1895-től 1917-ig

II. Vilmos (1859–1941)

porosz király, német császár 1888 és 1918 között

(Thomas) Woodrow Wilson (1856–1924)

1913 és 1921 között az Egyesült Államok elnöke

Rudolf (1858–1889)

Ferenc József fia, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse

V. Mehmed (1844–1918)

1909-től az Ottomán Birodalom szultánja

Erzsébet királyné (Sissy) (1837–1898)

1854-től osztrák császárné, 1867-től magyar királyné

gróf Tisza István (1861–1918)

Magyarország miniszterelnöke 1903–1905, majd 1913–1917 között

V. György (1865–1936)

1910-től a brit világbirodalom királya

III. Viktor Emánuel (1869–1947)

1900-tól Olaszország királya, 1936-tól az Olasz Birodalom és Abesszínia császára, 1939-től Albánia királya