Ferenc József (1830–1916)

Életrajz

1848-tól osztrák császár, 1867-től magyar király

18 évesen, az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc alatt vette át nagybátyjától a trónt. Uralmának konszolidálásához az orosz cár segítségét kellett igénybe vennie. A szabadságharcosokkal szembeni kíméletlenségét a magyarok a mai napig nem bocsátották meg neki.

Egész életét birodalma szolgálatának szentelte. Fáradhatatlan munkabírással, a kormányzati feladatok lelkiismeretes végzésével példát mutatott kötelességteljesítésből és alázatból. Hosszú uralkodása alatt megőrizte birodalmának egységét és a benne élő 11 nemzetiség közötti békét. Alattvalói között nem tett különbséget, és nem engedett sem vallási, sem etnikai alapú üldözést. Birodalmát a mozdulatlanságra és a törékeny egyensúlyok közötti harmóniára alapozta.

Szigorú napirend szerint élt. Egyetlen igazi kedvtelése a vadászat volt. Kerülte a fényűzést – nem szívott drága szivarokat, egyszerűen étkezett. Uralkodása alatt Bécs, a császárváros, majd a magyarokkal való kiegyezés után az egyesülő Budapest is virágzásnak indult. A korszak kulturális teljesítménye a mai napig mindenkit lenyűgöz.

Az 1867-es kiegyezést következetesen betartotta és ezzel a dualista állam mindkét része számára biztosította a nyugodt és biztonságos gyarapodáshoz szükséges feltételeket.

Noha rangjához illő szerelmi házasságot kötött, a császárné elhidegülése miatt tartós házasságon kívüli kapcsolatokat is kialakított.

Hatvannyolc éven keresztül uralkodott. Amikor meghalt, sokan úgy érezték, egy korszak ért véget.

 „Én vagyok a régi világ utolsó uralkodója.”
Kijelentése Theodor Roosevelt volt amerikai elnöknek 1910-ben
Beruf: Kaiser (kiállítási katalógus) Bécs, 2006.

„Az én politikám a béke politikája. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie.”
Kijelentése Conrad von Hötzendorf vezérkari főnöknek 1911-ben
Christopher Clark: Alvajárók. Park, Budapest, 2015. 120. o.

„Azt fogják mondani rólam: öreg már, nem ért hozzá, és aztán forradalmak törnek ki, és akkor vége lesz mindennek.”
Kijelentése Zita hercegnőnek 1915-ben
Franz Herre: Ferenc József élete és kora. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000. 451. o.

 

(Az idézetek a Trónok termében olvashatók)

 

 

Megosztás

További életrajzok

Ferenc Ferdinánd (1863–1914)

1889-től az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse

Ferenc József (1830–1916)

1848-tól osztrák császár, 1867-től magyar király

Georges Clemenceau (1841–1929)

1906–1909 és 1917–1920 között Franciaország miniszterelnöke

I. Ferdinánd (1865–1927)

1914-től Románia királya

I. Péter (1844–1921)

(1844–1921), 1903-tól szerb király, 1918-tól szerb–horvát–szlovén király

II. Miklós (1868–1918)

orosz cár 1895-től 1917-ig

II. Vilmos (1859–1941)

porosz király, német császár 1888 és 1918 között

(Thomas) Woodrow Wilson (1856–1924)

1913 és 1921 között az Egyesült Államok elnöke

Rudolf (1858–1889)

Ferenc József fia, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse

V. Mehmed (1844–1918)

1909-től az Ottomán Birodalom szultánja

Erzsébet királyné (Sissy) (1837–1898)

1854-től osztrák császárné, 1867-től magyar királyné

gróf Tisza István (1861–1918)

Magyarország miniszterelnöke 1903–1905, majd 1913–1917 között

V. György (1865–1936)

1910-től a brit világbirodalom királya

III. Viktor Emánuel (1869–1947)

1900-tól Olaszország királya, 1936-tól az Olasz Birodalom és Abesszínia császára, 1939-től Albánia királya